Projekt mesta Banská Bystrica, v ktorom samotné mesto prispieva na športové aktivity (korčuľovanie, lyžovanie a plávanie) všetkým deťom na prvom stupni základných škôl.