Logotyp pre sympózium o Vypálených obciach na Slovensku počas 2 sv. vojny.