Logotyp pre bezpečnostného analytika na internete.