Obchodná spoločnosť pôsobiaca v priemyselnom segmente.