Značka pre výrobnú firmu oceľových konštrukcií vo Vlkanovej pri Bansjek Bystrici.