Motív znaku pre printovú komunikáciu plavárne na Štiavničkách.