Značka pre spoločnosť pôsobiacu v segmente FACILITY SERVICES.